Jonny Axelsson          Bio

About Jonny

Jonny Axelsson har vunnit ett stort internationellt erkännande och är hyllad av musikkritiker, för djupet och dimensionerna i hans uttolkningar. Andrew Clements skrev i The Guardian: "Det finns inget överdrivet eller insmickrande med Axelsson, han bara tar sig an sina uppgifter med en bländande musikalitet.", Roger Thomas i The International Record Review: "Axelssons spel är flödesrikt, organiskt och ytterst artikulerat – kort sagt, helt enkelt enastående musikaliskt", och Anna Picard i The Independent: "med all respekt för andra slagverkare vill jag säga att Axelsson är den mest fenomenale trumslagaren jag sett". Han har introducerat historisk slagverks-repertoar till den svenska scenen, bland annat i form av soloverken av Iannis Xenakis och av Kevin Volans, och initiativtagare till den första svenska uppsättningen av Steve Reichs"Drumming". Han är ständigt involverad i nära samarbeten med tonsättare, många gånger under väldigt lång tid: Volker Staub, Kevin Volans, Karin Rehnqvist, Leilei Tian, Christopher Fox, Paulina Sundin och Johannes Fritsch är några av dem.

I sitt komponerande har han funnit sitt tonspråk framsprunget ur hans erfarenhet som interpret och improvisatör, och genom alla nära samarbeten med erfarna tonsättare, men också i samverkan med dansare och bildkonstnärer. Han har erhållit beställningsuppdrag från ensembler, koreografer, filmskapare och institutioner såsom Stråkorkestern Musica Vitae, Westdeutscher Rundfunk, Scenkonst Sörmland och KammarensembleN. Flera av verken finns inspelade och utgivna genom tolv utgåvor på olika skivbolag.

Konsertverksamheten omfattar framträdanden över hela världen, däribland som solist med orkestrar såsom Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Göteborgs Symfoniker, Stråkorkestern Musica Vitae och KammarensembleN. Jonny Axelsson har

medverkat på ett flertal inspelningar som solist och kammarmusiker. CD’n "Percussione Con Forza" utnämndes i musiktidskriften the International Record Review till "best contemporary music CD of the year", och hans inspelning av Zyklus av Karlheinz Stockhausen hyllades av tonsättaren själv och av György Ligeti. 

År 2004 tilldelades han Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris, är också medlem i föreningen som tonsättare.

Jonny Axelsson has achieved great recognition worldwide and has been praised by music critics for the depth and dimensions in his interpretations. Andrew Clements in The Guardian wrote: "There is nothing flamboyant or fussy about Axelsson, he just goes about his tasks with dazzling musicianship", Roger Thomas in The International Record Review: "Axelsson’s playing is fluid, organic and highly textured - in short, simply superbly musical" and Anna Picard in the Independent: "I mean no disrespect to other percussionists when I say that Axelsson is the most extraordinary drummer I have seen". He has introduced historical repertoire for percussion to the Swedish scene, for instance the solo works by Iannis Xenakis and by Kevin Volans, and by being initiator of the first Swedish stage production of "Drumming" by Steve Reich. He is constantly involved in close collaborations with composers, many times for a long period of time: Volker Staub, Kevin Volans, Karin Rehnqvist, Leilei Tian, Christopher Fox, Paulina Sundin and Johannes Fritsch are some of them.

In his composing he has developed his own "musical voice", arising from his experience as an interpreter and improviser, and through all the close collaborations with experienced composers, but also with dancers and visual artists. He has received commissions from ensembles, choreographers, filmmakers and institutions such as the String Orchestra Musica Vitae, Westdeutscher Rundfunk, Scenkonst Sörmland and KammarensembleN. Several of the works have been recorded and released through twelve editions on different record labels.

Jonny Axelsson has performed all over the World, sometimes as a soloist with orchestras like Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Gothenburg Symphony Orchestra, Musica Vitae String Orchestra and KammarensembleN. He is featured on numerous recordings as a soloist and chamber musician. His solo album "Percussione Con Forza" was chosen by the International Record Review as "the best contemporary music CD of the year" and his recordings of Zyklus and Kontakte by Karlheinz Stockhausen was praised by Karlheinz Stockhausen himself, and by György Ligeti. 

In 2004 he received the Swedish Composers Association’s Interpretation Award, he is also a member of the Association as a composer.